Cacha en resurs över HTTP och HTTPS

Finns det ett sätt att ange att en resurs ska cachas när den nås via både HTTP och HTTPS? Vi har massor av statiskt innehåll som ursprungligen serveras via HTTP och sedan serveras igen över SSL när ...

IIS och innehållscaching

Jag är webbutvecklare och administrerar en Windows 2008R2 Cloud Instance med IIS 7. Jag gjorde nyligen en uppdatering av vår webbplats, men när jag besökte webbplatsen, sågs webbplatsen med gamla

.htaccess och webbläsarcaching

Jag sprang över dessa föreslagna htaccess-redigeringar. Är detta en bra praxis? Är det något jag ska implementera på min WordPress-webbplats ?: ExpiresActive On ExpiresByType imag ...

Far Future Expire Headers

Använder du dessa? Om så är fallet, vilka strategier har du för att hantera ändringar av filerna? http://developer.yahoo.net/blog/archives/2007/05/high_performanc_2.html

Cacha en viss bild med .htaccess

Jag vill cacha en viss bild på min webbplats, dvs. bakgrundsbilden. Hittills ser jag bara alternativ som låter dig definiera formattyp (png | jpg | ico) finns det ändå för att låta webbläsaren ...