Google Developers säger att Google Chrome stänger en föranslutning etablerad med HTML-kod som <link rel='preconnect' href='https://example.com'> om anslutningen inte används inom tio sekunder.

Så om anslutningen används inom tio sekunder, skulle den förbli öppen även om den inte används igen?

Google anger bara vad som händer när anslutningen inte används eftersom HTTP-specifikationerna redan har information om hur anslutningar ska vara öppna när de används.

Om en anslutning används är det upp till servern att hålla anslutningen öppen så att den kan användas igen. Detta kallas "HTTP Keep Alive".

Till exempel kommer min Apache-server med den här standardkonfigurationen (Ubuntu / Debian):

KeepAlive On KeepAliveTimeout 5 MaxKeepAliveRequests 100 

Detta gör att anslutningar kan hållas öppna i 5 sekunder efter att de har använts och väntar på en ny begäran. Anslutningen kan användas för 100 back-to-back-förfrågningar innan servern dödar anslutningen.

fungerat för dig: Charles Robertson | Vill du kontakta oss?