Funktion för automatisk uppdatering i WordPress 5.5 på hindi | Vad är nytt i WordPress 5.5-versionen? | learn2Smart

den nya sökkonsolen påpekar användbarhetsfel på mobila enheter på WordPress-uppladdningssidor, det vill säga sidor där jag inte kan ändra teckenstorlek, visningsfönster och sådant, hur löser jag det eller vad jag ska göra med det som Google gör inte ta hänsyn till dessa sidor.

Felen är dessa:

  • Text för liten för läsning
  • Förhandsgranskningsfönstret är inte inställt
  • De klickbara elementen är mycket nära

  • Se också: Kan förhindrande av katalogförteckningar i WordPress-uppladdningsmappar orsaka att Google-rankningen sjunker när de orsakar 403-fel i Webmaster Tools?

Du kan neka googlebot att indexera sidorna.

Här är ett exempel på robots.txt som jag hittade, som optimerar wp för sökrobotar:

User-agent: * Disallow: /wp-admin Disallow: /wp-includes Disallow: /wp-content/plugins Disallow: /wp-json/ Disallow: /wp-login.php Disallow: /wp-register.php Disallow: */embed Disallow: */feed Disallow: /cgi-bin Disallow: *?s= Allow: /wp-admin/admin-ajax.php 

fungerat för dig: Charles Robertson | Vill du kontakta oss?