Sounds of India | En unik nationalsång

När jag valde ett kartbibliotek för min reaktapplikation är ett av kriterierna som jag utvärderar om biblioteket fungerar med canvas eller svg internt. Bortsett från de olika andra faktorer som användarvänlighet, bekvämlighet för utvecklare, flexibilitet, inlärningskurva, försöker jag också utvärdera SEO-fördelarna med att använda en mot en annan.

Praktiskt taget, borde datavisualiseringar övervägas för SEO alls, eller ska vi ha någon alternativ representation för SEO?

Om datavisualiseringar bör vara en kandidat för SEO, känner sökmotorer igen och indexerar svg-element? Jag vet att google indexerar svg-bilder, men inte kunde hitta någon information om svg-element är allmänt. En annan sak som jag ganska förstår är att svg-element är en del av DOM, så texten de innehåller kan fortfarande indexeras jämfört med duk, som saknar all semantik.

Eventuella tips skulle vara till hjälp.

  • 2 Se även: Indexerar sökmotorer texten i SVG-element? och Kan textinnehåll i en HTML5 element indexeras av sökmotorer?
  • Hur mycket text finns i datavisualiseringen? Är det stycken, ett par meningar, bara etiketter i en graf eller ingen text?
  • Dessa är linjeseriediagram som visar dynamiska verktygstips för interaktioner som visar data för just den punkten. Sedan finns det axlarna som visar domänen och intervallet.
  • 1 så, inte mycket statisk text, bortsett från etiketterna i radserien, men mycket data, borde den informationen alls indexeras? ska det vara sökbart?

fungerat för dig: Charles Robertson | Vill du kontakta oss?