Hur man installerar gratis SSL-certifikat på Bluehost Hosting

Jag vill undvika Cloudflare SSL från endast en sida på en webbplats. Jag använder flexibel SSL och kan inte ändra det på annat sätt. Finns det någon lösning för detta?

Du måste ställa in en sidregel i Cloudflare-instrumentpanelen.

Gå till Sidregler, leta efter SSL-tillstånd och du kan där ändra det till Av, Flexibel, Full eller Strikt.

  • Jag vill inte växla mellan flexibel, full eller strikt. Jag behöver det för att vara flexibelt. Och vad jag vill är att ta bort ssl från bara en sida säga https://example.com/specificurl.html. Och alla andra sidor behöver ssl.
  • På sidregeln fastställer du SSL-villkoret för OFF uttryckligen till din webbadress, till exempel: example.com/specificurl.html
  • Jag har redan provat det, men sidan laddas om kontinuerligt, ingenting händer. Kolla här
  • Regelordningen är viktig. Försök att flytta den regeln från den andra positionen till den första.
  • Inte säker, men kanske måste regeln definieras utan https? Jag antar att du måste skriva om de som går till din https till 301-omdirigering till http för att den ska fungera ordentligt.

fungerat för dig: Charles Robertson | Vill du kontakta oss?