Hur man döljer en produktkategori från WooCommerce Shop-sidan

Min klient vill inte att taggsidorna (www.example.com/tag/tagname) ska indexeras av Google. Hur kan jag uppnå detta? Tillåt inte i robots.txt fungerar inte. Tack!

Robots.txt:

User-agent: * Disallow: /tag/ 

  • 2 Tillåt inte i robots.txt skall arbete. Kan du visa din robots.txt?
  • User-agent: * Disallow: / tag /
  • 1 som ska fungera. Hur mycket tid gav du det för att träna? Du vet att det kan ta flera veckor tills ändringen förökas?
  • Nej, det gjorde jag inte. Än jag får bara vänta. Tack.
  • 1 Du kan skicka din uppdaterade robots.txt direkt via Googles webbplats för webbansvariga som borde påskynda Googles svarstid på din begäran.

robots.txt är vägen att gå, men det kan ta upp till flera veckor tills den återindexeras.

Du kanske kan påskynda processen - åtminstone vad gäller Google - genom att registrera webbplatsen i fråga med Googles verktyg för webbansvariga.

Använda metataggar för att blockera åtkomst till din webbplats:

För att helt förhindra att en sidas innehåll listas i Googles webbindex även om andra webbplatser länkar till den, använd en noindex-metatagg. Så länge som Googlebot hämtar sidan kommer den att se noindex-metataggen och förhindra att sidan visas i webbindexet.

fungerat för dig: Charles Robertson | Vill du kontakta oss?