Hur man ger ut SSL på nytt, http omdirigerar till https i WordPress- .htaccess 301 regel

Jag vill ha min webbplats nere i en timme och jag använde

order Deny,Allow Deny from all Allow from my.ip.add.ress 

men jag gillar inte standardfelsidan. Finns det en 301-omdirigering där jag kan omdirigera alla som inte finns på min IP-adress till en trevlig och vacker sida?

Ange bara en sida där alla 403 felmeddelanden ska visas:

order Deny,Allow Deny from all Allow from my.ip.add.ress ErrorDocument 403 /forbidden.html 

Du kan anpassa den här sidan så att den ser ut som du vill.

fungerat för dig: Charles Robertson | Vill du kontakta oss?