INLOGGNINGSFEL I PUBG Mobile || Hur man fixar || Facebook-inloggning misslyckades i Pubg mobil #loginerror

Jag har en klients webbplats som tidigare fanns på en domän, låt oss säga craigaccounting.com, och nu kommer den inte att användas som deras primära domän. Jag vill att deras primära domän ska vara cragaccountants.com, med den gamla domänen som bara pekar på den nya.

För närvarande listar Google craigaccounting.com som domän, men jag vill att det ska ändras. Jag har skickat in den nya domänen med webbansvariga - är det här allt jag behöver göra?

All hjälp skulle uppskattas mycket.

  • Vad menar du med "Google listar"? Är detta i en sökning? För vilka ord?

Du måste lägga till en 301 permanent omdirigering från den gamla domänen till den nya. Se http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=83105

  • Mmmm ... det är inte så mycket en webbplatsflyttning, den gamla domänen pekas ändå på den nya, jag vill helt enkelt att listan i Google ska vara craigaccountants.com. Frågan om 404ing gäller inte.
  • 2 301-omdirigeringen säger till google att den nya domänen ska användas och den gamla inte längre ska användas. Detta är definitivt sättet att göra det. Det är också användbart för alla som hittar de gamla webbadresserna eftersom de automatiskt tar dem till de nya webbadresserna.

fungerat för dig: Charles Robertson | Vill du kontakta oss?