Så här återställer du borttagna meddelanden på Instagram 2020 ✅

När en användare kommer åt min webbplats kommer det att finnas en iFrame på en underdomän, på en annan IP-adress. Det kommer att finnas flera IP-adresser för olika underdomäner, som i huvudsak har samma webbsida. Webbadressen till iFrame-sidan uppdateras dynamiskt, beroende på olika webbserverladdningar. Användarna kommer fortfarande att kunna se rätt URL i webbläsaren genom att skicka meddelanden från iFrames och uppdatera URL via historik-API.

Vilka är nackdelarna? Finns det något sätt att berätta för sökmotorer att genomsöka iFrame? Vad är fel med denna idé?

  • Innehållet i en iframe anses inte vara en del av modersidan, SE-bots genomsöker iframe-innehållet som om det vore en separat webbplats. Det spelar ingen roll om det är en annan IP-adress om det är samma webserver-server. Du gör inte heller någon form av belastningsbalansering eftersom sidan som du lägger till iframes på fortfarande kommer att laddas för varje sidvy oavsett vilken iframe du laddar. Jag föreslår att du tittar på några andra frågor som rör iframes och SEO.

fungerat för dig: Charles Robertson | Vill du kontakta oss?